RVB Infra

Doordachte funderingen

Met doordachte grondstabilisatie versterken we de draagkracht van de bodem. We passen hierbij ook minder conventionele en uitermate effectieve oplossingen toe. Zo volstaan soms traditionele funderingen. Het is uitermate efficiënt als we de bestaande verhardingen tot puin frezen en met sterke bindmiddelen verrijken. Zo bespaart u op de aan- en afvoerkosten van materialen.

Ongebonden funderingen

Er zijn veel verschillende funderingen te realiseren onder een terrein. De meest voorkomende is een fundering van granulair materiaal. Bijvoorbeeld menggranulaat (puin/repack) of betongranulaat. Beide materialen komen uit de slooprecycling. Bij menggranulaat is het granulaat een mengsel van allerlei steenachtig materiaal. Het komt vrij bij het slopen van bijvoorbeeld gebouwen: stenen, metselwerk of cementvloeren. Betongranulaat bestaat, in tegenstelling tot menggranulaat, alleen uit gebroken betonproducten. Denk aan betonvloeren, kanaalplaatvloeren of andere betonproducten die vrijkomen bij de sloop van gebouwen of wegen. Ten slotte is er nog asfaltgranulaat. Dit is een restproduct van bijvoorbeeld gesloopte asfaltwegen en fietspaden.

Gebonden funderingen

Elk jaar realiseren we honderdduizenden vierkante meters cementgebonden funderingen. Deze produceren we efficiënt. Óf met materiaal dat op het werk aanwezig is, óf met – door ons aangevoerd – cementgebonden funderingsmateriaal. Door de kracht en eigenschappen van deze speciale funderingen, kunnen we vaak aanzienlijk besparen op de dikte van de verhardings- of afwerklaag. Constructieve waarden en verlenging van levensduur zijn belangrijke uitgangspunten.

Zettingsarme fundering

Met een gebonden fundering realiseren wij een zettingsarm terrein. Door de stijve plaat nemen we zettingen op het terrein grotendeels weg, waar een ongebonden fundering altijd zetting zal blijven vertonen. Bij gebonden funderingen is de opdrachtgever vrij in het kiezen van een eindverharding. Natuurlijk kunnen we op basis van onze ervaring een verhardingsadvies geven.

Paalmatras fundering

Soms moet een terrein hoge belastingen aan kunnen, terwijl de ondergrond niet draagkrachtig genoeg is. In zo’n situatie realiseren we bij RvB een gebonden fundering op palen. Deze fundering wordt onderheid tot de diepte die nodig is om de belasting op het terrein aan te kunnen. Hierdoor creëren we een zettingsarme of zelfs zettingsvrije fundering. Het voordeel van zo’n fundering zit in de gebonden fundering die we op de palen leggen. De gebonden fundering is van zichzelf zo sterk dat er minder palen nodig zijn. Soms behoeven ze zelfs minder diep geheid te worden.

Een fundering. U ziet ‘m hooguit in de cijfers: met de juiste fundering houdt u de kosten van onderhoud en renovatie laag. Bijna elk bodemmateriaal kunnen wij benutten bij het realiseren van een sterke funderingsconstructie. Typisch RvB. De kracht van creativiteit!

Projecten

bekijk meer
Tankterminal VOPAK Eemshaven
Tankterminal VOPAK Eemshaven
Bekijk dit bericht
Vloeistofdichte terreinverharding Van der Ven
Vloeistofdichte terreinverharding Van der Ven
Bekijk dit bericht
Vloeistofdichte verharding Riwald Recycling Almelo
Vloeistofdichte verharding Riwald Recycling Almelo
Bekijk dit bericht